answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

 

Några utvalda artiklar:

  • Kabah – Den stora idolen i Islam del 1
    I artikeln finns rapporter från Islamiska källor som nämner Allah ovan skapelsen. Samtidigt befaller Koranen Muslimer att nedböja sig mot Kabah, vilket ställer frågan om Allah finns ovan skapelsen eller i Kabah? 

  • Hur många herrar har Muslimer egentligen?
    Muslimer skall endast tjäna och knäböja sig för Allah eftersom han ensam är deras herre. I denna artikel går Sam Shamoun genom en vers i Koranen som säger att Muhammed är muslimernas herre, vilket gör honom till en herre jämsides med Allah.