answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

Vi är tillbaka på Facebook! Den nya gruppen är Besvarar-Islam - Answering-Islam Sverige

Prenumerera på Besvarar Islams Youtube-kanal där kommer vi att dela med oss intressanta klipp om Kristendomen och Islam.

Följ oss på Twitter. Via vårt Twitter-konto kommer vi att hålla er informerade om nya artiklar på Answering-Islam.

Några utvalda artiklar: 

  • Ska Muslimer Visa Vänlighet till Föräldrar?
    Muslimer brukar påstå att Koranen inte har några som helst motsägningar. I Sura 6:151 befaller Allah till Muslimerna att visa vänlighet mot sina föräldrar. Liknande befallning ges också i Sura 17:23-24 och 31:14-15. Men när vi läser Sura 9:23-24 och Sura 58:22 så hamnar den i direkt motsägelse med verserna ovan. De båda verserna säger att en troende Muslim inte ska vara vän med otroende även om de råkar vara ens egna föräldrar!

  • Zaid ibn Amr ibn Nufails kosmologiska redogörelser och dess inflytande på Koranen
    Är Koranen unik som Muslimer påstår den vara? Denna artikel behandlar en pre-Islamisk person som hette Zaid ibn Amr ibn Nufail som var en hanif. Hans bevarade dikter påminner om berättelser som existerar i Koranen idag. Detta leder till en väldigt central fråga, skrev Koranens författare om pre-Islamiska historier som uppenbarelser från Allah?