இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுத்த மறுப்பு/பதில் வீடியோக்கள்

இப்பக்கத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் கொடுத்த பதில்கள் மற்றும் மறுப்புக்களின் வீடியோக்களை தொகுத்துத் தருகிறோம். தற்போதைக்கு, இங்கு தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு மற்றும் ஆங்கில மறுப்பு வீடியோக்கள் இடம் பெறும். 

வீடியோக்கள்

எண்
பேச்சாளரின் பெயர்
மொழி
1
சகோ. வெங்கடேசன் அவர்கள் தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு கொடுத்த மறுப்பு வீடியோக்கள்
தமிழ்
2
சகோ. ஜெர்ரி தாமஸ் அவர்களின் வீடியோக்கள்
ஆங்கிலம்/மலையாளம்/தமிழ்/தெலுங்கு
3
சகோ. பிரவீன் அவர்கள் தெலுங்கு மொழியில் இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுத்த மறுப்பு வீடியோக்கள்
தெலுங்கு
4
சகோ. சான் ஷமான் அவர்களின் வீடியோக்கள்
ஆங்கிலம்
5
சகோ. டேவிட் வுட் அவர்களின் வீடியோக்கள்
ஆங்கிலம்
6
சகோ. ஜே ஸ்மித் அவர்களின் வீடியோக்கள்
ஆங்கிலம்